Tunatek Veri Tabanı

01. Sirket Evrakları

Sirket Evrakları Seti

Ticari Sicil Gazeteleri

İmza Sirkülerleri

Ortakların Kimlikleri

Ticaret Odası ve Sanayi Odası Kayıtları

Kapasite Raporu

Vergi Levhası

Marka Tescil

Yerlı Malı Belgesi

02. Kisisel Dosyalar

03. Tasıt Dosyaları

04. Mali Veriler